Katalógusbemutató - Szabó Noémi beszélget Kiss Botond Andrással​

2024. február 7. (szerda) 18 óra

Kiss Botond András Kő-Papír-Olló-Kő… című kiállítása kapcsán készítettünk egy katalógust a művész munkásságáról. Ennek apropóján Szabó Noémi, a kiállítás kurátora beszélget a művésszel.

A katalógus a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.

„…a művész nem alkothat pusztán a maga akarata szerint: helyzetét szigorúan megköti a múlt eseményeinek láncolata. A lánc számára láthatatlan, és korlátozza mozgását. Nem is tudja, hogy ez a lánc, számára vis a tergo, a mögötte lévő múltbeli események hatóereje.” – idézhetjük fel George Kubler nagyhatású művének, az Az idő rendje című írásának egyik alaptételét Kiss Botond András művészetének vizsgálatakor. Az idő rendje, monumentális kitekintésű művelődéselméleti esszéként megkísérli összekapcsolni a tradíció mindent átható erejét a hagyományok közötti átjárhatóság pluralitásának kortárs igényével, felhívva a figyelmet arra az ellentmondásra, hogy a tradíció túlerejének hangsúlyozása határt szabhat a jövő radikális vagy progresszív kísérleteinek, míg a hagyomány túlzóan nyitott módon kezelése éppen a múlt, az eredet egysíkú, homogén értelmezésének veszélyét hordozhatja. 

Olvass tovább…